Antifouling:

Bescherm uw boot tegen aangroei, zoals schelpdieren, zeewier en slijm. Met een antifouling van International.

Primers:

Voor het afdichten en beschermen van een kale ondergrond zowel boven en onder de waterlijn.

Plamuren & Epoxy:

Afbijt: 

Persoonlijke beschermingsmiddelen:


Voordat u begint, moet u altijd het etiket en het veiligheidsgegevensblad voor product specifieke informatie raadplegen.

Het gebruik van de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen voor het project is belangrijk voor uw veiligheid. U moet altijd de informatie van de fabrikant van de persoonlijke beschermingsmiddelen raadplegen om er zeker van te zijn dat u de juiste items gebruikt voor uw werkomgeving.

  • Draag altijd een veiligheidsbril om uw ogen te beschermen tegen spatten.

  • Chemicaliën kunnen huidirritatie veroorzaken. Draag een overall en veiligheidshandschoenen om uw huid en kleding te beschermen.

  • Draag altijd een stofmasker om te voorkomen dat u stof inademt tijdens het schuren.

  • Veel producten bevatten oplosmiddelen of andere chemicaliën die zich in een besloten ruimte kunnen ophopen en dat vormt een gevaar en/of een onaangename werkomgeving. Draag geschikte ademhalingsbeschermingsmiddelen als ventilatie onvoldoendes of indien dit verplicht wordt gesteld in het veiligheidsgegevensblad.