Het aanbrengen van antifouling

Antifouling kan met een kwast of roller aangebracht worden. Een kleine roller is minder zwaar voor de arm, maar neemt iets meer tijd in beslag. Als u kiest voor een kwast, gebruik dan een grote brede kwast. De afwerking zal niet zo glad worden als bij een aflak, het type kwast is daarom niet belangrijk.

 

Stap 1: Gezond en veilig werken

Voordat u begint met het voorbehandelingswerk verzeker uzelf ervan dat de ruimte waarin u gaat werken goed wordt geventileerd. Draag de juiste persoonlijke veiligheidsmiddelen. Wij adviseren een veiligheids- of stofbril, nitriel rubberen handschoenen, een overall (zorg ervoor dat alle huid bedekt is) en een stofmasker voor de mond.

 

Reeds eerder geverfde oppervlakken:

Stap 2: Inspectie

Controleer het oppervlak op beschadigde plekken, onthechting van de antifouling of andere tekenen die erop duiden dat de antifouling niet goed hecht aan de ondergrond.

 

Stap 3: In goede conditie – voorbehandeling

Controleer het oppervlak op beschadigde plekken, onthechting van de antifouling of andere tekenen die erop duiden dat de antifouling niet goed hecht aan de ondergrond.

 

Stap 3: In slechte conditie – voorbehandeling

Als de bestaande verflaag schilfert, of over grote delen onthechting en/of kleine scheurtjes vertoont moet deze geheel verwijderd worden.

 

Stap 4: Afplakken

Voor het aanbrengen van een primer of antifouling, het oppervlak om de beschadiging heen afplakken.

 

Stap 5: Repareren/het aanbrengen van primer

Daar waar nodig de beschadigingen repareren met Watertite Epoxy Filler. Inspecteer polyester voor beschadigingen aan de gelcoat en tekenen van osmose, behandelen zoals voorgeschreven.

Wij adviseren Primocon als hechtlaag aan te brengen over onbekende antifoulings en antifoulings die niet overschilderbaar zijn met uw nieuwe antifouling. Een kale ondergrond moet voorzien worden van een primerlaag conform de richtlijnen van de ondergrond. Richtlijnen over een product kunt u vinden op de labels en technische informatiebladen. Houdt u vooral rekening met de droog- en overschildertijden.

 

Stap 6: Applicatie

De antifouling voor de verwerking grondig doorroeren, het bevat zware ingrediënten die op de bodem van het blik kunnen inzakken. Aanbrengen volgens de richtlijnen op het productlabel met een kwast of een roller.

Het is van belang de juiste hoeveelheid antifouling aan te brengen, ook al zou dit betekenen dat er een extra laag moet worden aangebracht. Dit is afhankelijk van de applicatie methode en condities.

Wij adviseren een extra laag op de boeg, waterlijn, kiel en het roerblad. Op deze delen vindt grote turbulentie plaats, hetgeen van invloed is op de werkingsduur van de antifouling. De overschilder- en tewaterlatingstijden dienen zorgvuldig in acht genomen te worden. Het niet opvolgen hiervan is de hoofdoorzaak van onthechting. Water is voor verf een zeer agressief milieu. Het is daarom van belang dat verf goed is doorgedroogd voor de tewaterlating.

 Persoonlijke beschermingsmiddelen:


Voordat u begint, moet u altijd het etiket en het veiligheidsgegevensblad voor product specifieke informatie raadplegen.

Het gebruik van de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen voor het project is belangrijk voor uw veiligheid. U moet altijd de informatie van de fabrikant van de persoonlijke beschermingsmiddelen raadplegen om er zeker van te zijn dat u de juiste items gebruikt voor uw werkomgeving.

  • Draag altijd een veiligheidsbril om uw ogen te beschermen tegen spatten.

  • Chemicaliën kunnen huidirritatie veroorzaken. Draag een overall en veiligheidshandschoenen om uw huid en kleding te beschermen.

  • Draag altijd een stofmasker om te voorkomen dat u stof inademt tijdens het schuren.

  • Veel producten bevatten oplosmiddelen of andere chemicaliën die zich in een besloten ruimte kunnen ophopen en dat vormt een gevaar en/of een onaangename werkomgeving. Draag geschikte ademhalingsbeschermingsmiddelen als ventilatie onvoldoendes of indien dit verplicht wordt gesteld in het veiligheidsgegevensblad.